Selasa, 31 Maret 2015

Contoh pidato sunda bertema narkoba

Assalamu’alaikum Wr Wb

Ibu Guru anu dipihormat, Sarta babaturan anu  dipikacinta.
Abdi neda widi bade ngadugikeun perkawis narkoba. Wasta ninda, kelas IX 8 (salapan-dalapan). Salajengna abdi neda dihapunten bilih aya eusi pedaran anu kirang merenah.
ti Indonesia jumlah pamake narkoba sakitu gede, lantaran laleuleusna panegakan hukum ti Indonesia, para pengedar internasional bisa digawe babarengan sareng warga nagara Indonesia jeung ngadapatkan bati anu gede. Sebagai akibatna antara lain parobahan sikap, gangguan kasehatan, menurunna produktivitas gawe sareng pisan, kajahatan jeung tindak kekerasan lainna.

Penyalahgunaan narkoba bisa dicaram ngalangkung program-program diantarana ngiringan kagiatan-kagiatan sosial, teu bergaul sareng pamake atawa pengedar narkoba. pamake narkoba biasana leuwih loba dina para remaja jeung anak sakola.

sakola ongkoh mikeun penyuluhan ka siswa ngeunaan bahya jeung lantaran tina narkoba ngalangkung Guru Bk. bejakeun ciri-ciri siswa anu make narkoba, waspada ayana semah anu teu wawuh atawa pengedar.
Narkoba teh, bisa pancabaya raga urang. tah, rupina pedaran ti abdi dicekapkan sakitu. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Sakali deui neda dihapunten, bilih dina eta pedaran aya kalepatan sareng basana anu kirang merenah.

Wassalamu’alaikum WR Wb.


semoga menambah ilmu bagi para pembaca, mohon kritik dan saran ya... :)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...